Przeglądy konserwacyjne | Usługi Specjalistyczne Pokrzywka i Wspólnicy s.c.
63 2441177 ; +48 608256312 biuro@dzwigi-pokrzywka.pl

Nasza oferta – pRZEGLĄDY konserwacyjne

Nasza firma wykonuje przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego UTB będących w pełnym dozorze takich jak dźwigi samojezdne, podesty ruchome, dźwigniki , HDS które podlegają badaniom okresowym Urzędu Dozoru Technicznego UDT.